KUR’AN’DA BİLİME DİKKAT ÇEKEN AYETLER

image_pdf

Kur’an, “ayet” kavramını hem Kur’an’daki malum bölümler için kullanır, hem de kainatta bulunan doğa yasaları için kullanır. Kur’an’daki sözler ile Tanrı’nın yarattığı kainat arasında Tanrısallık açısından hiçbir fark yoktur. Evren hakkında düşünmek ibadetlerinin ne yazık ki unutulduğuna dikkat çekmek isteriz. Artık tek ibadet; namaz, oruç, Hac gibi şeyler olarak görülüyor. Oysa ki Kur’an’da; böbürlenmemek, doğru söz söylemek, mazlumlara yardım etmek, kainatı araştırmak, haksızlıklara karşı gelmek gibi bir çok ibadet vardır ve oruç, namaz gibi şeyler bunlardan sadece birkaçıdır ve daha çok ritüel olan kısımlarıdır. Aşağıdaki ayetler direkt olarak sol tarafta ismini verdiğimiz doğa bilimi dalı hakkında araştırmaya ve düşünmeye dikkat çekiyor. Şüphesiz ki başlıkta “bilime dikkat çeken ayetler” diye belirttiğimiz şeyler, evrenin araştırılmasını kastetmektedir. Yani elbette ki ayetler bilim felsefesi yapmamakta, evreni araştırmanın önemli bir uğraş olduğunu aktarmaktadır. Ayetlerin dilini Kur’an-ı Kerim’in indiği dönem açısından ele alırsak, çok açıktır ki ayetler evrenin kimi noktalarına ya öyle ya böyle işaret etmektedir.

 

Kozmoloji – İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? (Enbiya Suresi 30. ayet)

Paleontoloji – De ki “Yeryüzünde dolaşın da yaratılışın nasıl başladığına göz gezdirin.” (Ankebut Suresi 20. ayet)

Jeomorfoloji – Yere bakmıyorlar mı nasıl yayılıp döşendi? (Gaşiye Suresi 20. ayet)

Zooloji – Muhakkak ki hayvanlardan alacağınız ibretler vardır. (Nahl Suresi 66. ayet)

Arkeoloji – Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonuna bakmazlar mı? (Rum Suresi 9. ayet)

Botanik – Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bunlarda inanan bir toplum için deliller vardır. (En’am Suresi 99. ayet)

Astronomi – Üzerlerindeki göğü nasıl kurduğumuza ve süslediğimize bakmazlar mı? Bir çatlağı da yoktur onun. (Kaf Suresi 6. ayet)

Orografya – Dağların nasıl dikildiğine bakmazlar mı? (Gaşiye Suresi 19. ayet)

Biyoloji – Benliklerimizin içinde de nice ayetler var. Hâlâ bakıp görmeyecek misiniz? (Zariyat Suresi 21. ayet)

Planetoloji – Güneş ve Ay. Hesaba bağlıdır her birinin her şeyi. (Rahman Suresi 5. ayet)

Embriyoloji – Sizi bir tek candan yarattı; sonra o candan onun eşini vücuda getirdi. Ve sizin için davarlardan sekiz çift indirmiştir. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde, bir yaratıştan öbürüne geçirerek oluşturuyor. İşte Allah! Budur sizin Rabbiniz! Yalnız O’nundur mülk ve saltanat! İlah yoktur O’ndan başka! Hal böyle iken nasıl oluyor da gerçeğin tersine döndürülüyorsunuz?! (Zümer Suresi 6. ayet)

 

Kaynaklar

Yazıdaki tüm ayetlerin mealleri Kur’an Meali adlı siteden alınmıştır. O sitede her ayet için 40 farklı meal ve ayetlerin Arapçasını da bulabilirsiniz.

Mantıksal Teizm ©2017

Furkan

O kimseler ki her hâl ve ahvalde Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve "Rabbimiz!" derler, "Sen bu kâinatı boş yere yaratmadın. Sen yüceler yücesisin. Bizi cehennem ateşinden muhafaza buyur!"

You may also like...

1 Response

  1. Cemal dedi ki:

    Muhteşem bir yazı olmuş ikincisini bekliyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir